درباره من

  • عضو دپارتمان آموزشی کارگزاری فارابی
  • فعال در بازارهای مالی
  • مدرس دوره های آموزشی بورس
وب سایت:
ایمیل:
تلگرام: