50%
تخفیف

بورسی شو پلاس (دوره ۲)

1.00 1 رای
375,000 تومان 187,500 تومان

مرحله اول سرمایه گذاری موفق در بورس کسب دانش و آشنایی با اصطلاحات آن است.

34
375,000 تومان 187,500 تومان
50%
تخفیف

بورسی شو پلاس (دوره ۳)

بدون امتیاز 0 رای
375,000 تومان 187,500 تومان

مرحله اول سرمایه گذاری موفق در بورس کسب دانش و آشنایی با اصطلاحات آن است.

6
375,000 تومان 187,500 تومان

بورسی شو پلاس

4.00 1 رای
375,000 تومان 187,500 تومان

مرحله اول سرمایه گذاری موفق در بورس کسب دانش و آشنایی با اصطلاحات آن است.

34
375,000 تومان 187,500 تومان