40%
تخفیف

تحلیل تکنیکال کاربردی (دوره ۱۲)

3.33 3 رای
375,000 تومان 225,000 تومان

تحلیل تکنیکال نوعی از تحلیل است که قیمت و حجم سهام را مطالعه می کند.

40
375,000 تومان 225,000 تومان
40%
تخفیف

تحلیل تکنیکال کاربردی (دوره ۱۴)

بدون امتیاز 0 رای
375,000 تومان 225,000 تومان

تحلیل تکنیکال نوعی از تحلیل است که قیمت و حجم سهام را مطالعه می کند.

0
375,000 تومان 225,000 تومان

تحلیل تکنیکال کاربردی (دوره ۱۳)

بدون امتیاز 0 رای
375,000 تومان 225,000 تومان

تحلیل تکنیکال نوعی از تحلیل است که قیمت و حجم سهام را مطالعه می کند.

37
375,000 تومان 225,000 تومان
40%
تخفیف

فیبوناچی و الگوهای هارمونیک (دوره ۴)

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان 180,000 تومان

فیبوناچی یکی از قدرتمندترین ابزارهای ارزیابی تحرکات قیمت در نمودارها است

29
300,000 تومان 180,000 تومان
40%
تخفیف

فیبوناچی و الگوهای هارمونیک (دوره ۵)

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان 180,000 تومان

فیبوناچی یکی از قدرتمندترین ابزارهای ارزیابی تحرکات قیمت در نمودارها است

2
300,000 تومان 180,000 تومان

فیبوناچی و الگوهای هارمونیک (دوره ۳)

4.00 2 رای
225,000 تومان 135,000 تومان

فیبوناچی یکی از قدرتمندترین ابزارهای ارزیابی تحرکات قیمت در نمودارها است

85
225,000 تومان 135,000 تومان

تحلیل تکنیکال کاربردی (دوره ۱۱)

4.00 1 رای
450,000 تومان 270,000 تومان

تحلیل تکنیکال نوعی از تحلیل است که قیمت و حجم سهام را مطالعه می کند.

55
450,000 تومان 270,000 تومان