تحلیل بنیادی مقدماتی (دوره ۳)

5.00 4 رای
450,000 تومان 270,000 تومان

تحلیل بنیادی با ارزیابی وضعیت مالی یک شرکت، ارزندگی آن را مشخص می کند. در این روش مواردی نظیر میزان فروش، درآمدها و هزینه های شرکت مورد بررسی قرار می گیرد.

49
450,000 تومان 270,000 تومان
40%
تخفیف

تحلیل بنیادی مقدماتی (دوره ۴)

بدون امتیاز 0 رای
525,000 تومان 315,000 تومان

تحلیل بنیادی با ارزیابی وضعیت مالی یک شرکت، ارزندگی آن را مشخص می کند. در این روش مواردی نظیر میزان فروش

2
525,000 تومان 315,000 تومان