مرکز آموزش کارگزاری فارابی، یادگیری دانش تخصصی نوعی سرمایه گذاری‌ست!
واحد آموزش کارگزاری فارابی میداند که دغدغه شما تجربه سرمایه گذاری موفق در انواع بازارهاست! پس برنامه مدون و جامعی از آموزش های کاربردی را طبق نیازهای شما طراحی و توسعه داده است. تا شما در بستری کاملا تخصصی، به یادگیری انواع بازارها بپردازید ! و با تخصص کامل، برنامه سرمایه گذاری خود را با شناخت استراتژی تجارتتان طراحی کنید.

زمانبندی وبینار های پیش رو