مرکز آموزش کارگزاری فارابی، یادگیری دانش تخصصی نوعی سرمایه گذاری ست!
واحد آموزش کارگزاری فارابی میداند که دغدغه شما تجربه سرمایه گذاری موفق در انواع بازارهاست! پس برنامه مدون و جامعی از آموزش های کاربردی را طبق نیازهای شما طراحی و توسعه داده است. تا شما در بستری کاملا تخصصی، به یادگیری انواع بازارها بپردازید ! و با تخصص کامل، برنامه سرمایه گذاری خود را با شناخت استراتژی تجارتتان طراحی کنید.

زمانبندی وبینار های پیش رو

۱۲
اسفند, ۱۳۹۷
دوره مدیریت سرمایه
۱۹:۰۰ - ۲۱:۰۰
این دوره به صورت آنلاین برگزار می‌گردد.
۲۸
بهمن, ۱۳۹۷
دوره هنر ورود و خروج
۱۹:۰۰ - ۲۱:۰۰
این دوره به صورت آنلاین برگزار می‌گردد.
۲۹
بهمن, ۱۳۹۷
دوره ورود موفق به بازار آتی
۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰
این دوره به صورت آنلاین برگزار می‌گردد.
۲۷
بهمن, ۱۳۹۷
دوره آینده بازار ها
۱۶:۰۰ - ۱۸:۰۰
این دوره به صورت آنلاین برگزار می‌گردد.