آموزین

شفاف باشید، متفاوت باشید

آموزین یک پلتفرم آموزشی است که با هدف آموزش آسان، در دسترس و کم هزینه در حوزه آموزش مفاهیم بازار های مالی شروع به فعالیت کرده است و بعد از گذشت ۲ سال توانسته بیش از ۱۳۰۰۰ دانشجو فعال جذب نماید همچنین آموزین در طول فعالیت خود بیش از ۴۰۰ ساعت محتوای آموزشی بصورت ویدئو ضبطی تولید کرده و به برگزاری بیش از ۸۰۰ ساعت کارگاه آموزشی آنلاین پرداخته است.

15استاد مجرب
43000دانشجوی عضو سایت
3226دانش آموزان
30دوره آموزشی